Alarmy

sswin big

Systemy sygnalizacji włamania i napadu popularnie zwane systemami alarmowymi. Ich podstawowym zadaniem jest wykrycie oraz poinformowanie o próbie włamania, kradzieży czy napadu - dzięki ochronie zarówno wnętrza obiektu, jak też obszaru zewnętrznego.

Urządzenia alarmowe oparte są na inteligentnych, mikroprocesorowych centralach, opracowanych zgodnie z najnowszymi tendencjami światowej technologii. Za pomocą czujników system może reagować na: ruch, tłuczenie szkła, dym, gaz usypiający, itp.

Dlaczego warto zakładać systemy alarmowe?

  • prawdopodobieństwo włamania po zamontowaniu systemu alarmowego, wg statystyk, zmniejsza się wielokrotnie
  • liczba włamań wzrasta z roku na rok
  • rejestrowanie tysięcy zdarzeń zapamiętanych przez system alarmowy
  • możliwość telefonicznego połączenia systemu alarmowego z właścicielem, Policją, Strażą Pożarną, Agencją Ochrony (automatyczne, słowne powiadomienie o wydarzeniu)